Finał Ogólnopolski

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO 
DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

 

1.  Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne, zwanych dalej Organizatorami.

2.  Konkurs adresowany jest do chłopców (mężczyzn), którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza. Górna granica wieku wynosi 26 lat.

3.  Cele Konkursu:

  • rozbudzanie zainteresowania tematyką biblijną,
  • zachęcanie do czytania Pisma Świętego,
  • formacja biblijno-liturgiczna,
  • kształtowanie postaw biblijnych,
  • chrześcijańska rywalizacja,
  • ubiblijnianie posługi liturgicznej.

4.  W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz drużyny od 3 do 5 osób (uczestnik indywidualny nie może być częścią drużyny).

5.  Konkurs dla uczestników indywidualnych podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

  • szkoła podstawowa i gimnazjum
  • szkoła ponadgimnazjalna i studenci

Organizatorzy będą wymagać legitymacji szkolnej lub studenckiej, a jej brak będzie powodował wykluczenie z Konkursu. Dla obu kategorii wiekowych obowiązują te same informacje dotyczące przebiegu i zasad Konkursu.

6.  Każda edycja Konkursu odbywa się w dwóch etapach – eliminacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Organizatorzy dostarczają do poszczególnych diecezji zestawy pytań i odpowiedzi na pierwszą część (diecezjalną), natomiast Księża odpowiedzialni w diecezjach, w oparciu o przesłane pytania, wyłaniają zwycięzców: po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej oraz drużynę.

7.  Każda parafia (na etapie diecezjalnym) i każda diecezja (na etapie ogólnopolskim) może być reprezentowana przez:

a)     jednego uczestnika indywidualnego w jednej z kategorii wiekowych,

b)     dwóch uczestników indywidualnych z obu kategorii wiekowych,

c)     jedną drużynę (osoby w drużynie mogą być w różnym wieku),

d)     jedną drużynę oraz indywidualnie jednego uczestnika (lub dwóch uczestników).

Nie może być natomiast dwóch drużyn. W przypadku większej liczby chętnych, należy przeprowadzić eliminacje, by wyłonić zwycięzców.

8.  Przebieg Konkursu (na obu etapach):

a) test pisemny (ok. 45 min) – należy zadeklarować kto bierze udział indywidualny, a kto drużynowy

do finału ustnego przechodzą trzy osoby indywidualne (z danej kategorii wiekowej) i trzy drużyny (liczymy punkty trzech najlepszych osób z danej drużyny i tylko te trzy osoby biorą udział w rozgrywce finałowej na etapie diecezjalnym; natomiast do finału ogólnopolskiego ponownie może przystąpić cała drużyna – 3, 4 lub 5 osób – a po teście pisemnym znów zostaną wyłonieni trzej, którzy wejdą do finału ustnego)

b) finał ustny:

  • finaliści losują kolejność odpowiadania i numer zestawu pytań,
  • w każdej kategorii (indywidualnie oraz drużynowo) finaliści odpowiadają na pytania z tego samego zestawu,
  • Komisja decyduje o ilości przyznawanych punktów

8. Organizatorzy Konkursu zapewniają nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników.

9. Udział w Konkursie nie jest związany z żadną opłatą. Organizatorzy zachęcają jedynie do złożenia dobrowolnej ofiary, która pozwoli na częściowe pokrycie kosztów organizacji Konkursu.

10. W sprawach nieokreślonych w regulaminie proszę o kontakt z Organizatorami.

 

Z wyrazami szacunku

Ks. Łukasz Łaszkiewicz
Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Galerie

Zobacz zdjęcia z wydarzeń

VIDEO

Dobry pokarm dla duszy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
58 0.097628116607666