Turniej LUZINO

 

REGULAMIN 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
o Mistrzostwo Archidiecezji Gdańskiej na sezon 2016/17

 

Mistrzostwa Archidiecezji Gdańskiej Liturgicznej Służby Ołtarza to przede wszystkim dobra zabawa, spotkanie się ludzi związanych z Kościołem, którzy na co dzień poświęcają swój czas, aby służyć Panu. Udział w Mistrzostwach przeznaczony jest dla tych, którzy ten ideał rozumieją. Ministrant i lektor to ktoś, kto swoją postawą daje świadectwo. Reprezentuje tym samym nie tylko siebie i swoją parafię, ale także cały Kościół. Dlatego w czasie tych Mistrzostw nie będzie tolerowane niegodne zachowanie (wulgaryzmy, picie, palenie, niesportowe zachowanie). Włóżmy wszyscy wysiłek, aby te Mistrzostwa były naszym głoszeniem Ewangelią, wspaniałą przygodą i czymś, czego nie będziemy się musieli wstydzić w dorosłym życiu.

 

 I.  CEL TURNIEJU:

  • Wyłonienie mistrzów Archidiecezji Gdańskiej na rok 2017 w halowej piłce nożnej w trzech kategoriach wiekowych, którzy będą reprezentowali naszą Archidiecezję na XI Mistrzostwach Polski.
  • Popularyzacja  piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz integracja ministrantów i lektorów Archidiecezji Gdańskiej.
  • Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych. Przypomnienie Ich świadectwa męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny
  • Gra w piłkę nożną jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

II.  MIEJSCE:

  • Pierwszy turniej: Luzino hala GOSRiT
  • Drugi turniej: Bojano (prawdopodobnie 10.12.2016r.)
  • Trzeci turniej: Gdańsk (koniec lutego)
  • Czwarty finałowy turniej: Rumia hala GOSiR;  (koniec marca)

 

III.  ORGANIZATOR:

  • Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej
  • Zarząd Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

 

IV.  UCZESTNICTWO: 

W turnieju mogą brać udział wyłącznie ministranci i lektorzy:

a)     aktualnie pełniący służbę w swojej parafii  
b)     reprezentujący jedną parafię, w której na co dzień służą do Mszy
c)     mieszkający na terenie parafii, którą reprezentują na turnieju

Turniej odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

a)     Ministranci  2004r i młodsi,
b)     Lektorzy Młodsi 2001 i młodsi
c)     Lektorzy Starsi 1997i młodsi 

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości i wieku zawodnika.

Każdy zespół może się składać z 8 zawodników (4 zawodników w polu + bramkarz + rezerwowi)

Każdy zespół musi mieć pełnoletniego opiekuna (trenera).  

Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju. 

Zawodnicy muszą być zgłoszeni na imiennej liście potwierdzonej przez proboszcza parafii oraz:

a)     posiadać aktualne badania lekarskie
Chodzi o sprawność i gotowość do gry. Osoby, których stan zdrowia będzie budził poważne wątpliwości mogą zostać poproszone o wykazanie się odpowiednim zaświadczeniem pozwalającym na grę. Brak potwierdzenia może spowodować niedopuszczenie do zawodów. Podjęcie ostatecznej decyzji zastrzega sobie organizator turnieju.

b)     zawodnicy nieletni muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
c)     zawodnicy pełnoletni muszą dostarczyć zgodę wizerunkową

Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport — tylko takie będą akceptowane) oraz legitymację ministranta lub lektora.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 

W turnieju uczestniczy maksymalnie  16 drużyn w danej kategorii wiekowej podzielonych na  grupy eliminacyjne. 

Rozgrywki eliminacyjne w grupach odbywać się będą systemem ,,każdy z każdym” według ustalonego terminarza.

Czas meczy każdorazowo ustalany będzie przed turniejem (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i logistycznej możliwości hali).

Punktacja w grach eliminacyjnych:

   • Zwycięstwo: 3 pkt.
   • Remis: 1pkt.
   • Porażka: 0 pkt.

O kolejności miejsc w grupach eliminacyjnych decydują:

   • liczba zdobytych punktów
   • wynik bezpośredniego meczu
   • różnica bramek
   • większa liczba zdobytych bramek
   • rzuty karne do ,,złotej bramki”

System rozgrywek będzie wyglądał następująco:

a)     Po fazie grupowej nastąpi faza finałowa systemem pucharowym
b)     Do fazy grupowej awansują po trzy najlepsze drużyny z czterech grup.
c)     Mistrzowie grup awansują automatycznie do 1/4.
d)     Drużyny, które zajmą miejsca 2 i 3 w grupach zagrają na ukos o awans do 1/4,

   • druga drużyna grupy D z trzecią drożyna grupy C
   • druga drużyna grupy C z trzecią drożyna grupy D
   • druga drużyna grupy A z trzecią drożyna grupy B
   • druga drużyna grupy B z trzecią drożyna grupy A

Dalsza faza rozgrywek odbędzie się według tradycyjnego systemu pucharowego.

Jeżeli spotkanie w fazie finałowej rozgrywane systemem pucharowym zakończy się remisem, to zarządza się wykonywanie serii trzech rzutów karnych. W przypadku gdy one nie przyniosą rozstrzygnięcia sędzia zarządza kolejne karne  aż do wyłonienia zwycięzcy.

Zwycięzcy meczów pucharowych awansują do dalszych rozgrywek zgodnie z drabinką, natomiast przegrani odpadają i kończą rozgrywki. Wyjątkiem są mecze półfinałowe gdzie przegrani rozegrają mały finał o trzecie miejsce.

O kolejności w klasyfikacji generalnej turnieju drużyn, które odpadły w fazie pucharowej decyduje:

a)     wynik meczu pucharowego.
b)     suma punktów i bramek zdobytych w fazie rozgrywek grupowych.

Mecze rozgrywane będą piłkami halowymi (wielkość nr 4).

 

VI.  NAGRODY: 

a)     pamiątkowe medale dla najlepszych drużyn poszczególnych kategorii
b)     puchary dla trzech najlepszych drużyn poszczególnych kategorii.
c)     nagrody rzeczowe
d)     najlepszy bramkarz turnieju
e)     najlepszy zawodnik turnieju
f)      król strzelców

 

VII.  KLASYFIKACJA GENERALNA DO MISTRZOSTW ARCHIDIECEZJI

Każda z drużyn po zakończonym turnieju eliminacyjnym otrzymuje punkty
w swojej kategorii do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Archidiecezji Gdańskiej sezon 2015/16

   • 1 miejsce 15pkt
   • 2 miejsce 14pkt
   • 3 miejsce 13pkt
   • ..
   • 15 miejsce 1pkt

Gdy wystąpi sytuacja że w turnieju wystąpi mniej drużyn punktacja pozostaje taka sama (1 miejsce 15pkt, 2 miejsce 14pkt, 3 miejsce 13pkt ...).

W sytuacji, gdy drużyn jest więcej miejsca powyżej 15 otrzymują po 1pkt do klasyfikacji generalnej

Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej decyduje:

   • wyższe miejsce (miejsca) w turniejach
   • ilość strzelonych bramek w turniejach
   • w sytuacji gdy powyższe zapisy nie wyłonią mistrza następuje dodatkowy mecz, który wyłoni zwycięzcę mistrzostw.
   • gdy dotyczy to sytuacji drużyny poniżej pierwszego miejsca, drużyny zajmują miejsca ex aequo.

Do kolejnego turnieju pierwszeństwo zgłoszenia mają drużyny do 6 miejsca w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

 

 VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i w innych miejscach na terenie turnieju
 • Do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w czasie gry.
 • Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie (parafii) biorącej udział w turnieju.
 • Zawodnik może reprezentować wyłącznie swoją parafię w kilku kategoriach wiekowych uwzględniając kategorie wiekowe (zawodnik młodszy może grać w swojej kategorii wiekowej oraz w starszej kategorii).
 • W sytuacji stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nieuprawnionego (nie będący w służbie LSO lub starszy wiekowo) zostaje nałożona dyskwalifikacja na całą drużynę w całym turnieju. W skrajnych przypadkach (gdy jest takich zawodników więcej niż jeden) nakłada się zakaz udziału drużyny w kolejnym turnieju eliminacyjnym.
 • Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator. Szczegółową interpretację regulaminu rozgrywek oraz zgłoszone protesty pozostawia się w gestii organizatorów.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.

  

Regulamin opracował

Piotr Lachowski 

Galerie

Zobacz zdjęcia z wydarzeń

VIDEO

Dobry pokarm dla duszy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
57 0.15842604637146